may-tinh-de-ban-hp-prodesk-400-g6-small-form-factor-core-i7-97003-00-ghz12mb8gb-ram512gb-ssddvdrwintel-uhd-graphicshdmi-portusb-keyboard-mousefreedos1y-wty_9fx90pa-02 Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *