Laptop Dell Inspiron G3 3590 (70191515) Core i7-9750H , 2x4GB RAM, 512GB SSD, 6GB NVIDIA GeForce GTX 1660Ti Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *