man-hinh-vi-tinh-aoc-c27g1-27-va-1920-x-1080-250-cd-m²-curve-1800r-144hz-80-million-1-4ms-vga-hdmi-display-port3y-wty_c27g1-74-01 Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *