PC Lenovo V530-15ICB 10TVS0LY00 còn được trang bị thêm 4 cổng USB 2.0 và 2 cổng USB 3.0 Leave a comment

PC Lenovo V530-15ICB 10TVS0LY00 còn được trang bị thêm 4 cổng USB 2.0 và 2 cổng USB 3.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *