may-tinh-de-ban-hp-390-m01-f0303d-pentium-gold-g54203-80-ghz4mb4gb-ram1tb-hdddvdrwintel-uhd-graphicswlan-acbtusb-keyboard-mousewin-10-home-64black1y-wty_7xe18aa-03 Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *