notebook-western-500gb-sata-6gb-s-5400-rpm-cache-16mb-blue Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *