Tai nghe AirPods và AirPods Pro sẽ được làm tại Việt Nam trong năm 2021

Sau một đợt thử nghiệm trước đây về việc sản xuất AirPods hiện tại với công ty của Việt Nam GoerTek, chuỗi cung ứng địa phương được báo cáo nói rằng nhiều công ty đang mong đợi các đơn đặt hàng từ Apple. Các công ty được cho là lắp ráp những người có thể được ký hợp đồng với GoerTek.

Read More
Leave a comment

Đánh dấu một chặng đường mới sự phát triển của somotNET 15 năm qua.
Với nhận dạng thương hiệu mới SMNET mới tại TP. HCM

http://smnet.vn