MalwareBytes vs Avast diệt virus tốt hơn?

Malwarebytes và Avast đều là những giải pháp diệt virus mạnh mẽ, sử dụng các chiến thuật rất khác nhau để bảo mật. Hệ thống cốt lõi của cả hai bên đều dùng chức năng quét hành vi để xác định các hành vi đáng ngờ của cả các cuộc tấn công đã được biết đến và lỗ hổng zero-day.

Read More
Leave a comment